Tehokas tuotanto säästää luontoa

Ympärivuotista kasvihuoneviljelyä arvostellaan usein energiantuhlauksesta. Kylmyyden ja pimeyden asettamat haasteet on tärkeä huomioida, jotta tuotantoa voidaan jatkuvasti kehittää ympäristölle ystävällisemmäksi.

Kotimaisten kasvisten matka kuluttajille on huomattavasti lyhyempi kuin tuontivihannesten taival. Myös puhtaus ja työllistämisvaikutus ovat merkittäviä syitä suosia kotimaisia kasviksia.

Kaikki irti energiasta

Kasvihuoneiden energiankulutukseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Eristävät katteet, kuten kennolevyt ja kaksinkertainen muovikalvo, sekä lämpöverhot ja tietokoneohjattu automatiikka pienentävät energiankulutusta.

Kehitys on auttanut vähentämään energiankulutusta. Vuonna 1991 kasvihuonetuotannon osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta oli 0,59 prosenttia. Vuonna 2014 se oli 0,45 prosenttia.

Kasvihuonetuotannon osuus polttoöljyjen kulutuksesta on 0,2 prosenttia. Polttoöljyjen kulutus on vähentynyt rajusti 1990- ja 2000-luvuilla. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti parannukset viljelyssä, kasvuvalotuksen lisääntyminen ja kotimaisten polttoaineiden käytön kasvu. Kotimaisten polttoaineiden osuus energian käytöstä on jo noin 40 %.

Valo tuo myös lämpöä

Pimeiden vuodenaikojen kasvuvalotus lämmittää kasvihuonetta, mikä puolestaan vähentää lämmityspolttoaineen käyttöä. Lisäksi sähkön käyttö painottuu usein yöaikaan, mikä tasaa sähköntuotannon kuormitusta.

Vuonna 2014 kasvihuonetuotannon osuus sähkön kulutuksesta oli 0,66 prosenttia. Uusin valotustekniikka, esimerkiksi LED-valaistus, on jo koekäytössä useilla viljelmillä. LED-valotus voi jopa puolittaa kasvihuoneiden sähkön kulutuksen.