fbpx

 

Kuluttajat arvostavat lähellä tuotettuja kasvihuonevihanneksia.

Kotimaisia kasvihuonetuotteita viljellään kaikkien suomalaisten lähellä. Vihannekset ovat tuoreita, kun ne kuljetetaan kuluttajien saataville mahdollisimman läheltä. Kotimainen kasvihuonetuotanto on kannattavaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa. Tuotannon tehokkuudesta huolehditaan niin, että tuotteita voidaan tarjota kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. Kasvihuonetuotanto on osa suomalaista huoltovarmuutta. Terveellisten vihannesten viljely ja niiden menekinedistäminen on osa alan vastuullisuutta.

Suomalaiset söivät vihanneksia vuonna 2015 yhteensä noin 62 kiloa. Kasvihuoneessa viljeltiin tomaatteja, kurkkuja ja salaatteja asukasta kohti vuonna 2015 noin 16 kiloa. Kotimaiset kasvihuonevihannekset kattoivat siis vuonna 2015 noin 26 prosenttia suomalaisten syömistä vihanneksista.

Kotimaiset kasvihuonetuotteet ovat kuluttajien mieleen ja joidenkin kasvihuonetuotteiden osalta kulutuksen kotimaisuusasteet ovat lähellä sataa prosenttia:

• salaatti yli 95 %
• yrtit yli 95 %
• kurkku 83 %
• tomaatti 58 %

Työllistävyys ja työhyvinvointi

Kasvihuoneyritykset vaikuttavat paikallisesti työllistämällä suoraan tai välillisesti toiminta-alueellaan useita henkilöitä. Kasvihuonetuotanto takaa yrittäjien lisäksi riittävän toimeentulon ja myöhemmin eläketurvan tuhansille henkilöille. Kasvihuoneala työllistää vuodessa noin 5 000 henkilötyövuoden verran. Perustuotannon työpaikat kertautuvat muilla toimialoilla ja alan käyttämissä palveluissa. Monissa kunnissa kasvihuoneyritykset ovat suurimpia työllistäjiä. Merkitys aluetalouteen on suuri erityisesti Pohjanmaalla.

Kasvihuonetuotanto tarjoaa myös suurelle joukolle nuoria mahdollisuuden perehtyä työelämään ensimmäisissä työpaikoissaan. Kasvihuoneyritykset työllistävät myös erityisryhmiä, kuten maahanmuuttajia, joiden voi esimerkiksi kielitaidon puuttuessa olla vaikea työllistyä muille aloille. Kasvihuoneala työllisti noin 1000 henkilöä ulkomaista palkkatyövoimaa vuonna 2013.

Kasvihuoneyritykset maksavat veronsa ja palkkasidonnaiset sosiaaliturvamaksut kokonaisuudessaan Suomessa. Tulokset kerryttävät tuloveroa Suomessa, eikä niitä siirretä matalan verotuksen maihin.

Suomessa työhyvinvoinnista huolehtiminen on työpaikalla kuin työpaikalla tärkeä arvo, niin myös kasvihuoneyrityksissä.

Lisää kasvihuonealan vastuullisuudesta