fbpx

Kauppapuutarhaliitto ry rakentaa kasvihuonealan vastuullisuusohjelmaa, joka kertoo, miten alalla toimitaan vastuullisuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta.

Kasvihuoneyrittäjät ottavat toiminnassaan huomioon vastuullisuuden sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden sekä kantavat vastuunsa ympäristöstä ja haluavat tehdä niin myös tulevaisuudessa. Kasvi- ja kasvuhuoneissa halutaan viljellä vihanneksia jatkossakin tavalla, joka vastaa suomalaisen yhteiskunnan ja kuluttajien toiveita.

Kasvihuoneyritykset ovat kilpailukykyisiä yrityksiä, joissa viljellään laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja jotka tarjoavat reiluja työpaikkoja tuhansille ihmisille. Kasvihuoneviljelyssä käytetään tila, energia, vesi ja ravinteet mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, jotta ympäristön tarkoituksetonta kuormitusta vältetään. Kauppapuutarhaliitto on ohjelmaa valmisteltaessa tehnyt läheistä yhteistyötä kasvihuoneyrittäjien kanssa ja yrittäjien näkemykset alan vastuullisuudesta näkyvät lopputuloksessa.

Ohjelmassa kerrotaan alan kehityksestä tiettyjen osa-alueiden osalta ja osoitetaan alan kehityksen suunta peilaamalla menneisyyttä. Tämän lisäksi pohditaan tulevaisuutta ja määritellään nykytiedon valossa kasvihuonealan tärkeimpiä kehityskohteita vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuusraportti kokonaisuudessaan
(päivitetty 30.11.2016)