Nyman Peter Växthus

Kommun: Ståbacka, Närpes
Företagare: Peter Nyman
Grundad: Peter tog över växthusen år 1998, och är tredje generationens odlare
Personal: 3
Areal: 6348 m2
Produkt: Traditionell rund tomat
Andelslaget Närpes Grönsaker

Peter är född i branschen och har fortsatt efter sina föräldrar. Han har alltid tyckt att det varit intressant att vara odlare och har det som livsstil. För honom är det även viktigt att konsumenten har tillgång till inhemska produkter.

Best i hans jobb är friheten. Att vara företagare och ha möjligheten att ställa sin egen arbetsdag.

Endast förnybar energi används till uppvärmning av växthusen.

En stor hobby för Peter är jakt och all ledig tid mellan september och sista januari går till detta. Han har en egen jakthund och de jagar mest klövvilt.