Lassfolks trädgård

Kommun: Pörtom, Närpes
Företagare: Ellinor Lassfolk
Grundad: År 2016 tog Ellinor över föräldrarnas företag.
Personal: 2
Areal: 4709 m2
Produkter: Röd och gul paprika samt röd chili.
Andelslaget Närpes Grönsaker

Ellinor har fått möjligheten att ta över sina föräldrars företag och hon vill producera rena och inhemska produkter.

Det bästa är att vara egenföretagare, vara hemma på gården och ute och röra på sig mycket. Jobbet är väldigt mångsidigt.

Till uppvärmning används förnybara energikällor, plantavfallet komposteras samt odlingsunderlagen används som markförbättring på deras åkrar.

Ellinor spenderar mycket av sin fritid tillsammans med sina djur. På gården finns hästar, hundar samt getter.