Kasvihuoneviljely Suomessa

Kotimaiset kasvihuonevihannekset pääsevät kuluttajan pöytään puhtaina ja tuoreina, sillä kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Lisäksi kotimaisten kasvisten suosiminen parantaa suomalaisten työllisyyttä.

Vihannesten tuotantomäärät kasvavat jatkuvasti. Tyypillinen kasvihuoneyritys on noin 3 000 neliön suuruinen perheyritys. Suurimmat yritykset työllistävät kymmeniä, jopa lähes sata henkilöä. Niissäkin taustalla on yksi tai useampia työhön itse osallistuvia yrittäjäperheitä.

Kasvihuoneviljelijöiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana. Pienet ja tehottomat yritykset ovat väistyneet isojen ja tehokkaiden tieltä. Kasvihuoneita hyödynnetään entistä paremmin, mikä lisää koko tuotannon tehokkuutta. Viljelykautta on pidennetty ja ympärivuotista tuotantoa lisätty kysynnän kasvun myötä.

Suomalaista laatua

Euroopassa kasvihuoneviljely kiteytyy kalliimman pohjoisen ja halvemman etelän väliseen kilpailuun. Pohjois-Euroopan isommat rakennus- ja palkkakustannukset ja suurempi energiantarve luovat yhtälön, jossa eteläisemmän tuotannon kanssa ei voida kilpailla hinnoilla.

Tuotantoedellytysten ylläpitämiseksi kilpailussa on keskityttävä muihin keinoihin; tuoreus, puhtaus ja työllistämisvaikutus ovat kotimaisten kasvisten vahvuuksia.

Kotimaisen tuotannon markkinaosuus on tuonnista huolimatta varsin hyvä. Kotimaisen pääsadon aikaan suomalaisen kurkun ja tomaatin markkinaosuus on yli 90 prosenttia.

Eniten tuotetaan tomaatteja ja kurkkuja, joiden viljely kattaa yli 70 prosenttia koko kasvihuonevihannesalasta. Kolmatta sijaa pitävät ruukkuvihannekset.

Markkinat määräävät hinnat

Kasvihuonevihannesten viljelijä- ja tukkuhinnat määräytyvät ja vaihtelevat päivittäin tuottajien ja jälleenmyyjien välisissä keskusteluissa. Muutokset tarjonnassa vaikuttavat viljelijähintoihin nopeasti ja tuntuvasti. Esimerkiksi tomaatin ja kurkun hinnat voivat viikossa puolittua tai kaksinkertaistua.

Kuluttajahinnat seuraavat yleensä tukkuhintojen muutoksia pienellä viiveellä. Kasvavien satomäärien markkinointia vauhditetaan tarjouksilla. Kotimaisten tuotteiden pakkaukset on yleensä varustettu sirkkalehtimerkillä. Viljelijän tai pakkaajan nimi ilmenee myös pakkausmateriaaleista.